Rzymsko-katolicka parafia
pw. św. Wojciecha w Częstochowie
Wiadomości
Dyspensa

DYSPENSA

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1,kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), w związkuz rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marcabr., do dnia 29 marca br. włącznie

udzielam dyspensy
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:

 •   osobom w podeszłym wieku,

 •   osobom z objawami infekcji,

 •   dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad

  nimi bezpośrednią opiekę;

 •   wszystkim, którzy czują obawę przez zarażeniem.

  Zachęcam wszystkich korzystających z dyspensy, aby trwając naosobistej i rodzinnej modlitwie, łącząc się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pomocą transmisji Mszy świętych drogą telewizyjną, radiową i internetową, polecali szczególnie intencję obrony przed epidemią, wszystkich chorych i niosących im pomoc.

  Treść niniejszej dyspensy należy niezwłocznie umieścić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej.

  Usilnie prosi się także o ogłoszenie jej wiernym, umieszczenie jej nastronach internetowych parafii, na tablicach ogłoszeń, w biuletynach parafialnych i w mediach społecznościowych.

(-) ✠ Wacław DEPO ARCYBISKUP METROPOLITACZĘSTOCHOWSKI

(-) Ks. Marian SZCZERBA KANCLERZ

Posłuchaj w internecie przekazu nabożeństw na żywo z kościoła.
Kliknij w lub .m3u lub .pls

Rzymsko-katolicka parafia pw. św. Wojciecha w Częstochowie
       ul. Brzeźnicka 59
       42-200 Częstochowa
tel. (34) 322 08 08