ADORACJA

Rycerze Kolumba

modlitwa za...

Archidiecezja

OKNO ŻYCIA

CARITAS

1%

OnLine


Posłuchaj w internecie przekaz nabożeństw na żywo z kościoła


Do słuchania używaj:
WinampSłowo Boże na każdy dzień

Św. Wojciech - patron

KontaktParafia św. Wojciecha BM w Częstochowie
ul. Brzeźnicka 59
42-200 Częstochowa
tel. (34) 322 08 08
e-mail:
parafia@swietywojciech.com

Fatima

Linkownia

Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Chrzestni powinni:

- mieć co najmniej 16 lat

- być osobami, które przyjęły sakramenty: Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania

- być wierzącymi i praktykującymi

 W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:

- odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)

- świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka

- świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów)

- podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) 

W dniu chrztu należy:

- zgłosić się 15 minut przed ceremonią

- złożyć podpisy pod aktem chrztu

- przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę 

Terminy

chrztów i katechez

przygotowujących do sakramentu.

Katecheza dla rodziców rozpoczyna się Mszą św. połączoną z sakramentem pokuty w piątek poprzedzający chrzest o godz. 18.00. Po Mszy św. zapraszamy na katechezę.

Sakrament chrztu jest udzielany w każdą niedzielę o godz. 12.00.

Pierwsza Komunia Święta

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie II poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: - pisemnej zgody z własnej parafii

 Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia świadectwa chrztu. 

Przygotowanie do I Komunii Świętej w parafii

Katecheza dla rodziców:

poniedziałek po III niedzieli miesiąca

     godz.1800 – Msza Święta

     godz.1900 – Spotkanie w auli parafialnej

Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii

- 21 maja 2017 r. godz. 1030
    – Szkoła
Podstawowa Nr 42 i Szkoła Lingwistyczna

- 28 maja 2017 r. godz. 1030
    – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Społeczna nr 1

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii:

- 15 maja 2016 r. godz. 1030
   
– Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Społeczna Nr 1

- 22 maja 2016 r. godz. 1030
    – Szkoła Podstawowa Nr 42 i Szkoła Lingwistyczna

Sakrament Pokuty

Spotkanie z Chrystusem w Sakramencie Pokuty wymaga odpowiedniego usposobienia i należytego przygotowania. Usposobieniem jest miłość ku Bogu, a wyraża się ona przez szczerą wolę i gotowość do poprawy, co każe nam podjąć trud odpowiedniego przygotowania się do spowiedzi. Trzeba więc wypełnić warunki dobrej spowiedzi:

 

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu 

Z sakramentu pokuty w parafii można skorzystać:

- w tygodniu: 700 - 800; 1800

- w niedzielę: podczas każdej Mszy św.

- w I piątek miesiąca: 700 - 800; 1600 - 1830

(dla dzieci 1600młodzieży 1800)