Rycerze Kolumba w Parafia pw. św. Wojciecha w Częstochowie
Rycerze Kolumba
Rada Nr 15672
w Częstochowie
Historia

Historia powstania Rady 15672 w Parafii Św. Wojciech w Częstochowie

Przy budowie Kościoła Św. Wojciecha w Częstochowie uczestniczyła liczna grupa mężczyzn z nowopowstałego  Osiedla  Tysiąclecia. Po zakończeniu prac budowlanych istniała potrzeba utrzymania tej grupy do prac wykończeniowych i zagospodarowania terenu. Dla doraźnych potrzeb parafii grupę organizował pan Bogdan Kawecki w ramach tworzącej się Akcji Katolickiej. Z czasem zakres działania przenosił się na liturgię. Przygotowywano procesje, wystrój ołtarzy, Triduum paschalne, straż honorowa, prowadzono pielgrzymki.
Podczas pielgrzymki do sanktuarium w Gidlach padła propozycja ze strony księdza Ryszarda Umańskiego proboszcza sąsiedniej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, aby włączyć naszych mężczyzn do międzynarodowej organizacji Rycerzy Kolumba działającej już w tamtej parafii. Po uzgodnieniu z proboszczem parafii Św. Wojciecha ks. Stanisławem Iłczykiem, dziewięciu mężczyzn z naszej parafii w dniu 25 lutego 2012r. wstąpiło do Rycerzy Kolumba. Intensywna działalność programowa zachęcała innych mężczyzn do organizowania się przy parafii. Po roku grupa zwiększyła się do 30 osób.
W tygodniu miłosierdzia  4 kwietnia 2013r. powołano Radę Rycerzy Kolumba przy parafii Św. Wojciecha. Rada otrzymała certyfikat Rady Najwyższej i nr. 15672. Za patrona rada obrała Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Pierwszym Wielkim Rycerzem Rady został wybrany jej koordynator i założyciel brat Bogdan Kawecki a kapelanem został Ks. Radosław Rychlik.
Od początku rada prowadzi kronikę działalności z opisami i zdjęciami w formie papierowej i elektronicznej. Kronikę prowadzi brat Franciszek Nowak.

 

rada

Rycerze Kolumba Rada Nr 15672 w parafi pw. św. Wojciecha w Częstochowie
       ul. Brzeźnicka 59
       42-200 Częstochowa
tel. 502 025 254