Parafia pw. św. Wojciecha w Częstochowie
Rzymsko-katolicka parafia
pw. św. Wojciecha
w Częstochowie
Sakramenty Święte
Sakrament Chrztu Świętego

 chrz  Sakrament Chrztu Świętego
 
Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przyniósł go Chrystus wszystkim ludziom, aby mieli życie wieczne, a potem wraz z Ewangelią powierzył go swojemu Kościołowi, dając Apostołom polecenie:

"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19).

Chrzest czyni nas Dziećmi Bożymi, członkami Kościoła, obdarza nadzieją i miłością, otwiera drogę do nieba. Jest przejściem ze stanu śmierci duchowej do życia, z niewoli szatana do wolności Dzieci Bożych. Chrzest jest także sakramentalnym węzłem jedności, łączącym wszystkich, którzy są nim naznaczeni. Obmycie wodą, któremu towarzyszy słowo oczyszcza człowieka od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego oraz czyni go uczestnikiem Bożej natury.

/Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego 1213-1274/

Wymagane dokumenty:

  • Rodzice dziecka muszą faktycznie zamieszkiwać na terenie naszej parafii (niekiedy nie jest to równoznaczne z miejscem zameldowania). Jeśli rodzice mieszkają w innej parafii potrzebne jest pisemne zezwolenie na chrzest dziecka z parafii zamieszkania rodziców.
  • dowody osobiste rodziców dziecka,
  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii, potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii swojego kościoła parafialnego - w parafii, na terenie której aktualnie i faktycznie się zamieszkuje (niekiedy nie jest to równoznaczne z miejscem zameldowania).

Ważne!
Katecheza chrzcielna poprzedzona Mszą św. obowiązkowa dla rodziców dziecka w piątek o godz. 18:00 poprzedzającą niedzielę chrztu.

Chrzty są udzielane:

  • w każdą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12:00

01chrzest

Rzymsko-katolicka parafia pw. św. Wojciecha w Częstochowie
       ul. Brzeźnicka 59
       42-200 Częstochowa
tel. (34) 322 08 08