Wielki Post
Dodane przez Damian dnia 11.02.2016


Treść rozszerzona

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu się do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post trwa 40 dni. Liczba ta jest symboliczna i oznacza czas pokuty, postu i modlitwy. 40 dni Jezus pościł na pustyni. Wkroczenie w Wielki Post oznacza odnowienie osobistej i wspólnotowej decyzji stawienia czoła złu wraz z Chrystusem.

Liturgia Wielkiego Postu skupia się wokół trzech tematów:
- Pokuta i nawrócenie
- Chrzest i jego wymagania
- Męka Chrystusa

Liturgia Wielkiego Postu przybliża nam wydarzenia z historii zbawienia, szczególnie mękę i śmierć Jezusa. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fioletowy. Z obrzędów Mszy Świętej znika uroczysty hymn "Chwała na wysokości Bogu" oraz radosna aklamacja "Alleluja" śpiewana przed odczytaniem Ewangelii, a zastępuje ją aklamacja "Chwała Tobie, Królu wieków" albo "Chwała Tobie, Słowo Boże".