ADORACJA

Rycerze Kolumba

modlitwa za...

Archidiecezja

OKNO ŻYCIA

CARITAS

1%

OnLine


Posłuchaj w internecie przekaz nabożeństw na żywo z kościoła


Do słuchania używaj:
WinampSłowo Boże na każdy dzień

Św. Wojciech - patron

KontaktParafia św. Wojciecha BM w Częstochowie
ul. Brzeźnicka 59
42-200 Częstochowa
tel. (34) 322 08 08
e-mail:
parafia@swietywojciech.com

Fatima

Linkownia

Święte Triduum Paschalne


Wielki Czwartek

Obchody Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem. Celebracja ta ma przypomnieć Ostatnią Wieczerzę Jezusa Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Podczas liturgii czwartkowej dokonuje się obrzędu umycia nóg przypominając to, co dokonało się w wieczerniku, kiedy Chrystus umył nogi Apostołom. Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do ciemnicy, w której następnie trwa adoracja.


Wielki Piątek


Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Jezusa Chrystusa, dlatego też używane są czerwone szaty liturgiczne. Cała liturgia tego dnia jest przepojona powagą oraz skupieniem. Podczas wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony. Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej, ponieważ Chrystus – najwyższy Kapłan – sam złożył ofiarę z siebie. Eucharystii nie sprawuje nawet papież. Na obrzędy Wielkiego Piątku składają się: liturgia słowa, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja krzyża, a także Komunia święta. Obrzędy kończą się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i adoracyjnym czuwaniem.


Wielka Sobota

Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego są bogate w treści liturgiczne i obrzędowe.

Liturgia Wielkiej Soboty składa się z czterech części:
- obrzęd światła, na który składają się poświęcenie ognia, przygotowanie paschału i procesja do kościoła.
- liturgia słowa - czytania, które ukazują wielkie dzieła Boga, jakich dla swojego ludu dokonał Pan, wtedy też rozlega się potrójne, radosne Alleluja.
- liturgia chrzcielna, podczas której następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
- liturgia eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.


Pamiętajmy o ogromnej wadze Świętego Triduum Paschalnego i o jego głębokiej wymowie, a także pięknie liturgii i starajmy się, jak najlepiej przeżyć ten najważniejszy czas w ciągu całego roku liturgicznego.